De INBOEDELBANK BOLSWARD

 

We hebben vakantie van 22 juli tot en met 2 september 2024.

.

Interview in het Friesch Dagblad van dinsdag 4 juni a.s

voor een betaalbare locatie in BOLSWARD

 

Het gebouw (de oude RABObank) staat op nominatie voor

sloop voor de bouw van een appartementencomplex.
HEBT U VOOR ONS EEN BETAALBARE LOCATIE

DAN HOREN WE DAT GRAAG.

 

Op deze site staan overzichtsfoto's die een indruk geven, wat

er zo al bij ons staat.

Op de pagina VOORWAARDEN vind je de regels voor een bezoek aan de Inboedelbank.

 

Op AFSPRAAK open op  maandag tot en met donderdag.

 

We willen graag dat u zelf het vervoer verzorgt.

 

Telefonisch contact tussen 10.00-1200 en 14.00-16.00. En anders bellen we terug

Bezoekadres: Skilwyk17, Bolsward (oude Rabobank/Byb)

Tel.nr: 06 3848 3601            

Mail naar: info@inboedelbankbolsward.nl

     of via het Contactformulier.